Đội ngũ chuyên gia, KTV giàu kinh nghiệm

Tiếp cận công nghệ mới nhanh nhất với mọi phiên bản phần mềm mới của hãng. Hệ thống các kỹ sư, chuyên gia luôn luôn đi đầu trong việc nghiên cứu, codding các ứng dụng cho xe.