Apple Carplay – hệ thống giải trí, hỗ trợ lái xe đồng bộ với điện thoại iphone

Hiện tại khá nhiều hệ thống phần mềm trên xe hơi đã được nâng cấp và tích hợp các tiện ích hiện đại. Ngoài các phần mềm được mod lại từ hệ điều hành Android để sử dụng hoặc thay …