Tìm hiểu về nguyên lý hoạt động

Nắm được kiến thức và nguyên lý hoạt động của các Model xe và các đời xe từ đó có thể thực hành hơn