Em mới học hết cấp 3 thì có học được không ?

Trả lời: Điều quan trọng nhất khi học Mazda Connect là bạn chăm chỉ và chú tâm vào trong lúc thực hành, dù bạn là ai, ở độ tuổi nào chúng tôi cũng có thể đào tạo được bạn có thể ra nghề làm việc được. Bạn còn trẻ là một điểm mạnh bởi sự nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ mới sẽ tốt hơn.