Sau này khi có công nghệ mới, học viên có được tiếp cận không ?

Trả lời: Sau này khi có công nghệ mới, học viên hoàn toàn được tiếp cận miễn phí và được update miễn phí. Chúng tôi đề cao giá trị đối tác hợp tác lâu dài nên sẽ hỗ trợ update các công nghệ mới hoàn toàn miễn phí để cho đại lí, CTV, học viên có thể làm việc tốt nhất, luôn làm chủ được công nghệ mới nhất mà không phải trả thêm chi phí nào sau quá trình học.