Gara ô tô của tôi ở xa, có thể chuyển giao công nghệ được không ?

Trả lời: CÓ. Dù bạn ở đâu chúng tôi cũng có thể chuyển giao công nghệ và đào tạo được từ xa. Yêu cầu bạn có xe thực hành tại chỗ trong suốt quá trình học. Chúng tôi sẽ setup đào tạo từ xa và hỗ trợ suốt quá trình cũng như giữ nguyên các chính sách đại lí, CTV như học viên học trực tiếp.