Ngoài học phí ra, có mất thêm chi phí gì nữa không ?

Trả lời: Điều mà chúng tôi mang đến cho các bạn là kiến thức và một công việc ổn định với mức chi phí ban đầu là cố định và không thu thêm bất kỳ chi phí nào khác. Các bạn chỉ cần trang bị cho bản thân một chiếc Laptop (máy tính xác tay) để phục vụ nhu cầu học việc và làm việc sau này.