Thời gian trung bình để học xong khóa học là bao lâu ?

Trả lời: Thông thường đối với học viên khi tham gia khóa học, để có thể đi làm ngay sau khi học thì sẽ mất khoảng 1 tuần đến 12 ngày. Điều quan trọng là chúng tôi luôn có sẵn xe để học viên thực hành liên tục. Thực hành càng nhiều thì càng nhanh tốt nghiệp ra nghề.