Ngoài Mazda Connect, tôi có thể học được những gì ?

Trả lời: Ngoài việc học công nghệ MazdaConnect, học viên và Gara ô tô còn được đào tạo, dạy những gói độ cơ bản liên quan đến phần cứng và được đào tạo về điện – đèn cơ bản. Ngoài ra chúng tôi còn kết nối cho bạn những nguồn hàng, linh phụ kiện, phụ tùng ô tô giá đầu vào cực tốt để tăng thêm nguồn hàng, đa dạng sản phẩm, tăng doanh thu hàng tháng tốt và đều hơn.