Thực hành tháo lắp các loại xe

Thực hành tháo lắp đúng quy trình kỹ thuật chuẩn để tránh trường hợp bị hỏng các chi tiết kỹ thuật của xe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *