Đề nổ khởi động xe từ xa qua chìa zin cho xe Hyundai Tucson 2016 – 2021

Bộ kit đề nổ khởi động xe từ xa qua chìa khoá zin nguyên bản dành riêng cho xe Hyundai Tucson 2016 – 2019. Cắm rắc 100%, không đấu cắt chích dây zin nào của xe, không để lại chìa khoá trong xe.